PM ІНЖИНІРИНГ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЛІ

Ми забезпечуємо управління проектами за сучасними практиками:

 • Проектне управління реалізацією інженерних систем;
 • Бюджетування, зміст, строки, ресурси;
 • Супровід та управління виконанням робіт;
 • Управління закупівлями;
 • Технічний нагляд за виконанням робіт;
 • Підписання та супровід договорів замовника з ведення об’єкту;
 • Здача робіт.

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЙ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЛІ

Компанія «УНІВЕНТЕРМ» розробляє комплексні концепції інженерних систем будівлі (КІС) для різних стандартів і вимог замовника.

За результатами розробки концепції інженерних систем замовник отримує:

 • Детальний опис пропонованих рішень;
 • Теплові, електричні навантаження, параметри споживання води і т.д.;
 • Основні місця розташування обладнання, його характеристики, вагу, цінове порівняння обладнання або рішень в залежності від задачі;
 • Техніко-економічне обґрунтування, розрахунок окупності систем;
 • За домовленістю виконуємо попередній енергетичний паспорт об’єкта.

Даний аналіз дозволяє визначити основні технічні вимоги до теплопостачання, електропостачання, кількості води для функціонування об’єкта.
Також він дозволяє визначити ефективні заходи з енергозбереження, тип теплопостачання (міська мережа, індивідуальна котельня, тепловий насос, когенерація, комбіновані системи), методи резервування за технологічною необхідністю, методи охолодження.

Концепція інтелектуальної системи управління будівлею (ІСУ) дозволяє вирішити:

 • Управління та контроль інженерних конструкцій і систем будівлі в режимі реального часу.
 • Управління комплексною системою охорони будівлі.
 • Взаємодію різних користувачів та адміністраторів системи з метою автоматизації більшості процесів, пов’язаних з життєдіяльністю будівлі.
 • Своєчасне реагування при виникненні позаштатних і аварійних ситуацій, пов’язаних з функціонуванням інженерних систем, а також ведення безперервного моніторингу найбільш важливих компонентів системи.
 • Забезпечення енергозбереження та збільшення зносостійкості обладнання на об’єкті і, відповідно, зменшення строку окупності системи.
 • Забезпечення на об’єкті гарантованого телефонного та радіозв’язку між оперативно-рятувальними службами, спеціальними формуваннями, а також зі штабом з ліквідації НС та управління аварійно-рятувальними підрозділами в умовах дії дестабілізуючих факторів під час проведення дій з ліквідації НС, в тому числі, викликаних терористичними актами.
 • Та інші параметри в залежності від завдання.

На основі запропонованих рішень в КІС виконується стадія П, тендер і РД. Ця загальносвітова практика проектування об’єктів дозволяє значно скоротити ризики проекту і правильно визначити його бюджет.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОЕКТІВ

Часто важливий сторонній погляд на уже виконаний проект. Це дає замовнику можливість зменшити ризики при виконанні робіт і гарантувати працездатність систем.

Ми допоможемо вилучити помилки або упущення в проектах, використовуючи свій колективний досвід і знання; проаналізувати підібране обладнання та прийняті рішення з врахуванням комплексного підходу до працездатності систем.

АДАПТАЦІЯ ПРОЕКТІВ ПІД НОРМИ

Для проектів, виконаних іноземними компаніями, ми виконуємо адаптацію під вітчизняні норми для проходження експертизи проекту та зняття зауважень.

ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для проведення тендерів на виконання робіт та постачання обладнання ми готуємо необхідні вимоги та завдання для проектувальників та постачальників обладнання, матеріалів та послуг, за виконання яких замовник отримає гарантований результат.

Дана документація дозволяю точно визначити необхідний перелік вимог, що висуваються до інженерних систем, їх окремих характеристик та унікальних особливостей, враховуючи лише вимоги замовника та кращі світові практики.

ЕНЕРГОАУДИТ ОБ'ЄКТІВ, РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Компанія «УНИВЕНТЕРМ» UVT group виконує комплексний енергоаудит інженерних систем будівлі і пропонує рішення, які можуть забезпечити замовнику економію експлуатаційних затрат до 50% від початкових.

Наш досвід реалізації інженерних систем дозволяє бачити і приймати комплексні рішення, що здійснюють вплив на системи будівлі, в тому числі, саму будівлю.

ПРОЕКТУВАННЯ

Наша компанія виконує багатостадійне проектування інженерних систем:

 • Концепція інженерних систем;
 • Стадія «Проект»;
 • Стадія «Тендер»;
 • Стадія «Робоча документація»;
 • Виконавча документація;
 • Паспортизація систем будівлі.

МЕХАНІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ. СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ

 • Теплопостачання і холодопостачання;
 • Водопостачання і водовідведення;
 • HVAC (опалення, вентиляція, кондиціонування)
 • Зовнішні мережі;
 • Котельні, ІТП.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ТРАНСФОРМАТОРНІ УСТАНОВКИ

 • Установки аварійного і безперебійного електропостачання;
 • Низьковольтні установки і системи середньої напруги;
 • Системи шино проводів і кабельні системи;
 • Освітлення і спеціальна освітлювальна техніка;
 • Системи блискавкозахисту.

АВТОМАТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ / СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

 • Автоматичні системи контролю і управління;
 • Системи контролю і передачі даних;
 • Система диспетчеризації;
 • Системи пожежної и тривожної сигналізації;
 • Оповіщення;
 • Відеоспостереження.

BIM

UVT group одна з перших в Україні опанувала та успішно реалізує проекти із застосуванням BIM моделювання інженерних систем будівлі; нами реалізовано десятки складних комплексних об’єктів як в Україні, так і за її межами.

BIM (ІМБ) – Інформаційне моделювання будівлі.

Інформаційне моделювання будівель (BIM) – це цифрове 3D-представлення фізичних і функціональних характеристик об’єкта.

Що дає BIM?:

 • Значно економити час і кошти при виконанні робіт за таким проектом;
 • Бачити реальну модель запроектованих систем з усіма її елементами в одному файлі;
 • Виконувати необхідні розрахунки;
 • Отримувати детальну специфікацію матеріалів;
 • Визначити проблемні місця (перетини комунікацій) і т.д;

Разом з архітектором ми створюємо будівлю в моделі, одночасно проектуючи всі інженерні мережі в одному файлі.

 • Отримати детальну виконавчу документацію та використовувати її для обслуговування та модернізації систем в майбутньому;
 • Швидко реагувати на зміни в проектуванні;
 • Економити на переробках в процесі будівництва;
 • Виконувати технічний нагляд за виконанням робіт і перевірку обсягів;
 • Виконувати точну паспортизацію систем;
 • Даний вид проектування необхідний як для нових будівель, так і для реконструкції, модернізації виробництв та складних технологічних ліній.

Матеріал із Вікіпедії — вільної енциклопедії
BIM (Building Information Modeling або Building Information Model) — інформаційне моделювання будівлі, або інформаційна модель будівлі.

Інформаційне моделювання будівлі – це підхід до зведення, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі (до управління життєвим циклом об’єкта), який передбачає збір і комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її взаємозв’язками та залежностями, коли будівля і все, що має до неї відношення, розглядається як єдиний об’єкт.

Трьохвимірна модель будівлі або іншого будівельного об’єкту, пов’язана з інформаційною базою даних, в якій кожному елементу моделі можна привласнити додаткові атрибути. Особливість такого підходу полягає в тому, що будівельний об’єкт проектується фактично як єдине ціле. І зміна якого-небудь з його параметрів тягне за собою автоматичну зміну інших пов’язаних з ним параметрів і об’єктів, включаючи креслення, візуалізації, специфікації і календарний графік.

BIM має дві головних переваги перед CAD:

1. Моделі і об’єкти управління BIM — це не просто графічні об’єкти, це інформація, що дозволяє автоматично створювати креслення і звіти, виконувати аналіз проекту, моделювати графік виконання робіт, експлуатацію об’єктів і т. д. Це інформація, що надає колективу будівельників необмежені можливості для прийняття найкращого рішення з врахуванням усіх наявних даних.

2. BIM підтримує розподілені групи, тому люди, інструменти і задачі можуть ефективно і сумісно використовувати цю інформацію на протязі всього життєвого циклу будівлі, що виключає надмірність, повторне введення та втрату даних, помилки при їх передачі та перетворенні.

Приклади:

  Bim-1-s
  Bim-2-1-s
  Bim-2-s
  Bim-3-s
  Bim-4-s
  Bim-5-s
  Bim-6-s
  Bim-7-s
  Bim-8-s
  Bim-9-s
  Ssystems-1-s
  Ssystems-2-s
  Ssystems-3-s
  Ssystems-4-s
  Ssystems-5-s
  Ssystems-6-s
  Ssystems-7-s
  Ssystems-8-s
  Ssystems-9-s